De waarde van planning online

Planning is het proces waarbij voor een onbevredigende situatie oplossingen worden gevonden die beter aansluiten bij de geconstateerde behoeften en problemen, de middelen en maatregelen die nodig zijn om die resultaten te bereiken. Het is de basis voor een goede verantwoordingsplicht en prestatiebeheer. Planning online kan derhalve worden gezien als een proces van online classificatie van de activiteiten van een onderneming naar gelang van haar behoeften.

Wat is de functie van planning in een onderneming

Planning speelt een zeer belangrijke rol in het succes van een onderneming. Het doel op lange termijn van strategische planning in een onderneming is het vaststellen van specifieke doelstellingen en het ontwikkelen van strategieën om deze te bereiken. Het zorgt voor operationele efficiëntie en speelt in op de marktbehoeften. Je moet in staat zijn potentiële problemen ruim van tevoren te zien en daarop te reageren door jouw bedrijfsactiviteiten (wekelijks of maandelijks) te plannen. Het stelt je ook in staat ervoor te zorgen dat de onderdelen van de onderneming en de verschillende fasen ervan goed geïntegreerd zijn.

De verschillende planningsniveaus

Hoewel bijna alles kan worden gepland, zijn de manieren waarop plannen worden ontwikkeld en uitgevoerd niet altijd dezelfde. Afhankelijk van de doelstellingen van het planningsproces moeten verschillende planningsniveaus worden vastgesteld. De Internationale Federatie maakt onderscheid tussen operationele en strategische planning, die beide integrerend deel uitmaken van het algemene proces waarbij prioriteiten en doelstellingen voor een organisatie worden vastgesteld.

Strategische planning

Strategische planning is het proces waarbij een organisatie beslist waarheen zij wil gaan en waarom. Vervolgens maakt de onderneming een keuze uit de verschillende mogelijke acties om haar kansen op succes te maximaliseren.

Operationele planning

Operationele planning daarentegen is het proces waarbij wordt bepaald hoe de in het strategisch plan uiteengezette doelstellingen in de praktijk zullen worden bereikt. Deze doelstellingen kunnen vervolgens worden georganiseerd en gegroepeerd in projecten, programma's en plannen. Online planning stelt je in staat de doelstellingen van jouw bedrijf te bereiken.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *